Kat uit de Gracht - Disclaimer (uitsluiting van aansprakelijkheid) en Fotogebruik

Hoewel aan de inhoud van deze website de grootst mogelijke zorg is besteed, kan de auteur op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, voortvloeiende uit eventuele foutieve informatie op en/of het gebruik van de informatie op www.katuitdegracht.nl.

Let op:

 • KUG ontvangt momenteel heel erg veel meldingen van buiten Leiden.
 • Kijk voordat u contact met ons opneemt over oplossingen eens op de 'zelf aan de slag' pagina, hoe u zelf actie kunt ondernemen op uw hotspot, zoals een vernieuwde beschoeiing.
 • We verwijzen u ook graag naar de pagina over oorzaken en oplossingen.
 • KUG kan niet meer in andere steden dan in Leiden praktische hulp bieden.
 • U moet indien u elders woont, dus zelf op zoek naar touwsponsors, gaan overleggen met instanties en medebewoners vinden die met u een eigen KUG-afdeling willen opzetten!
 • Op deze site vindt u heel erg veel informatie! Klik eens op de diverse lokale afdelingen en lees hoe zij te werk zijn gegaan. Dat kunt u ook! Succes!

Foto's en fotogebruik - Pictures and copyright

 • De foto's gemaakt van de kat in de kademuur in Delft zijn eigendom van fotograaf Remco Suiker. Alleen met zijn uitdrukkelijke toestemming, mag u gebruik maken van zijn foto('s).
 • English: The pictures of the cat in the canal-wall in the city of Delft (NL) were made by Remco Suiker. It is prohibited to use his pictures in any other form without his written agreement.

 • De meeste overige foto's zijn van KUG, of de naam van de fotograaf staat erbij vermeld. Ook hier geldt het vriendelijke doch dringende verzoek: éérst toestemming vragen voordat u onze foto's voor publiciteits- of overige doeleinden gebruikt!
  Mail hiervoor naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • English: Most other pictures are made by Kat uit de Gracht. If you would like to use them, email us and we will (in most cases) gladly help you, by providing you with larger resolution images!

Up to Date

Alle informatie op deze site is met zorg geplaatst. Kat uit de Gracht doet haar uiterste best om deze informatie nauwkeurig, feitelijk juist en actueel te houden.

Ondanks deze voortdurende aandacht voor de kwaliteit kan het voorkomen dat u verouderde of verkeerde informatie aantreft. In deze gevallen stellen wij het op prijs als u ons hiervan op de hoogte wilt stellen door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Database-gebruik

Kat uit de Gracht.nl gebruikt de verzamelde gegevens in de meldingendatabase om haar bezoekers en de ondersteunende instanties de volgende diensten te leveren:

 • het verzamelen van data over te water gerakingen en verdrinkingen van katten in de Leidse wateren (e.o.)
 • het verzamelen van data over te water gerakingen en verdrinkingen van katten in de rest van Nederland
 • het publiceren van een (openbaar) overzicht (per stad) van deze meldingen. Dat gebeurt in een Google-Earthfoto of een vergelijkbare plattegrond en in een opsommingslijst op de pagina's 'meldingen-update' en 'locaties'
 • (een samenvatting van geanonimiseerde) meldingen beschikbaar stellen aan samenwerkende instanties en media
 • het verbeteren en verder ontwikkelen van deze website en het meldingsformulier a.d.h.v. de feedback van gebruikers van de site
 • het ophangen van kattenklimtouwen op zgn. ‘hotspots’ (locaties die extra gevaarlijk blijken voor katten) binnen en buiten Leiden, i.o.m. de diverse gemeenten en instanties

E-mailadres ja/nee

 • Als u melding van een te water geraakte of verdronken kat maakt, willen wij u graag op de hoogte houden van de afwikkeling van uw melding.
 • Ook kan het zijn dat wij nog vragen hebben n.a.v. de melding, bijvoorbeeld over de exacte locatie van de te water geraakte kat. 
 • Om daarover contact op te nemen, hebben wij uw naam en e-mailadres nodig.
 • Als u daar geen prijs op stelt, kunt u dat ook op het formulier aangeven.

Privacy

 • Wijkinitiatief Kat uit de Gracht respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de melder ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
 • Wij gebruiken de gegevens van de melder om de behandeling van eventuele vragen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor overige doeleinden zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken na schriftelijke toestemming.
 • Alléén als met met een vinkje op het webformulier wordt aangegeven dat wij contact met de melder mogen opnemen, zullen wij hiertoe over gaan.
 • Kat uit de Gracht zal de persoonlijke gegevens van de melders niet aan derden verkopen en stelt deze alleen (en geanonimiseerd) aan derden ter beschikking die zijn betrokken bij het verder ontwikkelen van het kattenklimtouwenproject.
 • om dubbeltellingen van verdronken (of zwemmende) katten te voorkomen, publiceert KUG op de meldingen-update-pagina's wel de namen van de natte katten

 • Aan de informatie op katuitdegracht.nl kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

 • De uitingen van derden op de openbare en/of gesponsorde gedeelten van katuitdegracht.nl vertolken niet noodzakelijkerwijs de mening van de eigenaar van deze website, noch de instanties die ons ondersteunen noch van de webmaster (NetSoliD). 

Lokale afdelingen en verantwoordelijkheid

KUG-Leiden is niet verantwoordelijk voor de acties en/of afspraken van de lokale afdelingen van Kat uit de Gracht buiten Leiden.

In iedere stad is de lokale afdeling van KUG zelf verantwoordelijk voor:

 • overleg met (en goedkeuring verkrijgen van) de lokale instanties m.b.t. kattenklimtouwen of andere reddingsmiddelen, zoals drijvende tuinen
 • minimaal één vaste contactpersoon voor instanties in die stad, die bereikbaar is via het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • degelijke bevestiging van de kattenklimtouwen en de controle hiervan
 • het eventueel aanstellen van lokale bewoners voor het onderhoud van en controle op de touwen, waarbij zij mankementen e.d. doorgeven aan de contactpersoon bij de lokale KUG. Deze persoon lost het mankement binnen afzienbare tijd op.
 • de tekst op de KUG-pagina voor die stad.
  (KUG Leiden maakt een opzet, waarna de contactpersoon in die stad additionele informatie aanlevert voor op de pagina.)
  KUG Leiden is niet verantwoordelijk voor gedateerde (of foute) informatie op een lokale KUG-pagina.
 • de financiële administratie (kosten en batenoverzicht) en de inkomsten of uitgaven van het lokale project.

Indien er lokale problemen of vragen zijn dan dienen die te worden opgelost door de contactpersoon van KUG in die stad, waarbij het mogelijk is dat contact wordt gezocht met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  voor ruggespraak.

 

Indien die contactpersoon zijn of haar taken neerlegt, wordt er met spoed vervanging gezocht (bij voorkeur door de oud-contactpersoon in die stad)

 • als dit niet lukt, wordt (na overleg met de gemeente en instanties over o.a. de geplaatste touwen) de lokale KUG opgeheven

 • dit kan betekenen, dat de touwen moeten worden weggehaald

 • de lokale KUG is hiervoor verantwoordelijk, alsook voor het opslaan/doorsturen van de touwen naar andere KUG-steden (of eventueel naar Leiden) 

Opmerking bij 'bewonersflyer_v1'

Per abuis staat hier vermeld, dat er in één jaar elf katten zijn waargenomen, die in Leiden van een kattenklimtouw gebruik hebben gemaakt. Dat moet zijn: in anderhalf jaar.

Kattenklimtouwen en watertuinen alléén geboden hulpmiddel 

 • Helaas betekent de aanwezigheid van een kattenklimtouw niet automatisch dat een in het water gevallen kat zich ermee kan redden.
 • Soms zorgt onervarenheid of paniek ervoor dat een kat het touw mist en door blijft zwemmen met grote kans op verdrinking. KUG kan hiervoor nooit aansprakelijk worden gesteld.
 • U kunt het risico verminderen door altijd een oogje in het zeil te houden en uw buurtgenoten te vragen dat ook te doen.
 • Wat wél een oplossing kan zijn, is om uw kat van jongs af aan te trainen op het aangeboden kattenklimtouw, dus om daarmee weer op de kant te komen. Voor meer informatie hierover neemt u contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

KUG logo van Halbe Nicolai 

Indien u het antwoord op uw vraag écht niet op deze site kunt vinden, kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Het kan enige dagen duren voordat u antwoord krijgt, door de hoge werkdruk bij de vrijwilligers.

KUG is (om dezelfde reden) niet telefonisch bereikbaar.

 

Bijzonder veel dank aan Toos Pieterse van Dierenmeldpunt de Provincie voor het gebruik van gedeelten van haar disclaimer.

 

Laatste keer geupdate op: 07apr2013

terug naar boven

Voorlichtingsmiddelen

€400,00
Ontvangen
€750,00
Doel
54% Gedoneerd
7
Donors

Contact

"Kat uit de Gracht" is onderdeel van "Aaf Verkade Adviseur Stadsgrachten"

Kijfgracht 12
2312 RZ Leiden
info@katuitdegracht.nl

KvK 64674487

BTW nummer NL163735694B01