• Kat uit de Gracht is doorgegaan als project Kat & Water op de website Honden aan Boord.nl.*
 • Trudie Rutten neemt de informatie over oorzaken en oplossingen van te water geraakte katten.
 • Melden van een te water geraakte kat kan via haar meldpagina
 • We wensen haar veel succes en veel volgers die de ideeën verder verspreiden onder eigenaren!

 

Donatievraag?

Neem contact op met Trudie Rutten als u een donatie wil doen aan Kat & Water, die het gedachtegoed van KUG heeft overgenomen.Kat uitde Gracht heft zichzelf op in jubileumjaar 2019

 • Kat uit de Gracht heeft 10 jaar lang via lokale initiatieven, door middel van voorlichting en zo nodig met hulpmiddelen, katten in waterrijke wijken op het droge gekregen en gehouden.
 • Meer dan 110 zwemmende katten zijn door alerte omstanders gered, of hebben een reddingsmiddel gebruikt om uit de gracht te klimmen.
 • KUG was geen stichting en werd alléén door bewoners gerund.

 

De streefdoelen van Kat & Water blijven:

  1. M.b.v. voorlichting een structurele vermindering realiseren van het aantal katten-verdrinkingen in Nederland.
   Dit gebeurt d
   .m.v. het informeren van eigenaren over maatregelen die zij zelf kunnen nemen om ‘hun katten uit de gracht te houden’.

  2. Met tips het door bewoners en eigenaren zelf laten ontdekken en zo mogelijk wegnemen van de oorzaak/oorzaken van de te water gerakingen.

  3. Met toestemming van instanties katten een verhoogde overlevingskans bieden na een val in de gracht, d.m.v. tips over het aanbrengen van kattenklimtouwen en/of drijvende eilanden op ‘hotspots’.

  4. Samenwerken met bewoners, instanties én de media om deze doelen te bereiken.

  5. Het belang van het laten chippen, castreren en steriliseren van katten benadrukken.

*Toekomstvisie

Ons landelijk gedachtegoed inclusief beeldmateriaal is in goed overleg overgenomen door het project Kat & Water. De adviseur stadsgrachten blijft in Leiden contactpersoon voor stadswatergerelateerde zaken.

 

Contact

"Kat uit de Gracht" is onderdeel van "Aaf Verkade Adviseur Stadsgrachten" en is wegens succes opgeheven.


Het gedachtegoed is nu onderdeel van 'Kat en Water'

 

Alleen in Leiden blijven fauna uittreedplaatsen, watertuinen en kattenklimtouwen gemonitord worden door de Adviseur Stadsgrachten.